Saraelyasi_maya

Saraelyasi_maya

در سکوت شبانه، سکوت مطلق شبانه، وقتی که حواس انسان آرام گرفته است روحی جاودان به زبانی بی نام با انسان از چیزهایی، از اندیشه‌هایی سخن میگوید که میفهمی ولی نمیتوانی وصف کنی .

:green_book: تنهایی پر هیاهو
#بهومیل_هرابال

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.