Parisa96

Parisa96

دختر زمستان:snowman_with_snow::cloud_with_rain:
با مرد پاییزی :fallen_leaf::leaves:
زندگی میکنند زیر اسمان معتدل خدا🏩
ناگهان روزی خدا معجزه کرد👼🏻
در دل زمستان کودکی بدنیا امد:blush::heart:
او اینک دنیای انهاست :hugs:
خدایا امیدمون از اول به خودت بود و بس
دستمونو ول نکن :angel:t2: تازه ابجی هم میخوایم براش:grinning:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.