هیچکس نبود بتونه کمکم کنه؟؟؟

خانوما کسی تا حالا درد تخمدان و پری یک روزه داشته؟؟

خونی ک کمتر از سه روز بیاد خون پری نیس ی چیز دیگه هس

1 Like

درد تخمدان داشتم اما پری یک روزه نه اگه اقدامی هستی بیبی بزن

چه زمانی از سیکل تون بوده؟