لطفا سونوگرافی من رو برسی کنید

سلام.سایز فولیکولت خیلی خوبه.احتمالا امشب یا فردا تخمک گذاریته.امشب حتما نزدیکی داشته باش

همچیت نرماله

ممنون