لطفا سونوگرافی من رو برسی کنید

سلام.سایز فولیکولت خیلی خوبه.احتمالا امشب یا فردا تخمک گذاریته.امشب حتما نزدیکی داشته باش

همچیت نرماله

ممنون

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.