بیایدحرف بزنیم😄

حوصلم سررفت بابا
بیایدیه تعریفی کنیم حرفی صحبتی☺️
ازهرچی میخوایدبگید وقتمون بگذره یکم

1 Like

سلااااام:wink::rose:

سلاااااااااااام عزیزم

1 Like

خوش اومدی رز جون

1 Like

سلام :sweat_smile::sweat_smile:

1 Like

سلااااام :smile::smile:

چه خبررر چیکار میکنی خانووم

1 Like

مرررسی نفس
:heartbeat:

1 Like

س خواهرا. :rose:

1 Like

سبزی بیارم پاک کنیم :grin:

1 Like

سرکارم نشستم یه مرده اومده مشتریه میگه چیزی لازم نداریدبراتون بخرم:neutral_face::neutral_face:

سلااااام لیلاجون

جاااان:roll_eyes::thinking:

1 Like

حتمااا:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Like

بیار بیار خیلی خوبه:grinning::joy::joy:

1 Like

:rose:

1 Like

یه مشتریه اومده میگه ها چیزی لازم ندارید براتون بخرم پناه برخدا لپ ولو هم میرفت

اوردم بیااززیرش درنرو

1 Like

مشتري برا چي؟ :flushed:

1 Like

پاک کن تا بیااام
:wink::joy:

1 Like
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.