کدوم استان و شهرستانید؟


(آزاده) #1

من خودم استان تهران شهرستان شهریارم


چت آزاد ۵ 😜
چت آزاد هشت 🤨
(samira) #2

اهواز


(Panah) #3

اورمیه


(نازنین فاطمه ) #4

استان هرمزگان شهرستان پارسیان


#5

گیلان


(هدهد) #6

اهواز


(Salin) #8

منم ارومیه


(فاطمه.ف) #9

خراسان رضوی سبزوار


(اسما) #10

هرمزگان


(mahta) #11

مشهد مقدس :relaxed:


(نیوشا) #12

مشهد😊


(Tayebe) #13

چهارمحال


(nasim) #14

اصفهان


(Shaparak) #15

مشهد.


#16

تبریز


(فاطمه) #17

منم کرج


(آزاده) #18

به به چقد جنوبی خونگرم داریم.
از همه جای ایران ایجا جمعن چقد خوب که میتونیم دوستابی خوب با فاصله دور ولی دلای نزدیک داشته باشیم


(رز بانو) #19

خوزستان


(نیوشا) #20

آره خیلی باحاله از همه جا هستیم👏


(مامی) #21

منم سمنان،شاهرود