سن بارداری

(eatemadi1370@gmail.com) #1

سلام ببخشید من باردارم و سی و سه هفته و پنج روزمه. یعنی در ماه هشتم بارداری هستم.ولی طبق مطالب ماههای بارداری در سایت شما من ماه هفتم هستم.متوجه نمیشم این یعنی چی ؟

(حنا خجسته) #2

عزیزم بستگی داره 4 هفته اول بارداری یعنی از روز اول قاعدگی تون تا زمان لانه گزینی رو ماه یک بارداری حساب کنید یا نه، ماه هفتم در ماشین حساب زایمان به این معناست که هفت ماه از بارداری شما کامل شده و مثلا هفت ماه و دو هفته هستید.

1 Like