بياين ببينم درد من درد زايمان هس؟

(پريسا) #1

من زير شكمم در ميگيره بعد ميره كمرم باز مياد زير شكمم تموم ميشه تا ي چند ثانيه ارومم باز درد شروع ميشه ب همين روال
ولي فشار دردش زياد نيس اونقد ك ميگن

(پريسا) #2

ولي ميگن درد زايمان فاصلش ٣دقيقه يك بار بايد باشه

1 Like
(پريسا) #3

برا من الان پشت سر هم هست فقط چند ثانيه ارومم

(پريسا) #4

حس ميكنم رحمم منقبض ميشه جمع ميشه شكمم هم خيلي سفت ميشه

(Maral) #5

اولاش فاصله درد زیاده. هر چی میگذره فاصله ها کمتر میشه و درد شدیدتر میشه ک نزدیک زمان زایمانه

2 Likes
(پريسا) #6

خب چرا فاصله دردايه من كمه اينقد

(Maral) #7

هفته چندی؟

(پريسا) #8

٣٨هفته و ٢روز

(Maral) #9

گفتن زایمانت کی هست؟

(پريسا) #10

٦خرداد
ولي ديروز ك رفتم دكتر گف تا شنبه اگه زايمان نكردي هر هفته دوتا نوار قلب بايد بدي

(پريسا) #11

ولي پريودي هام ٢٧تا٢٧بوده

(Maral) #12

اگه ۶خرداد گفتن الان برا درد زود نیست؟
فکر کنم به زودی زایمان کنی

1 Like
(پريسا) #13

١٢روز ديگه مونده تا ٦خرداد

(Maral) #14

آره. کسی هست ک اگه یوقت حالت بد شد برسونتت بیمارستان؟ بعضیا م هستن ک درد زایمانشون شدید نیست

1 Like
(پريسا) #15

اره شوهرم خونست

(پريسا) #16

يعني امكان داره همين درد زايمان باشه؟

(پريسا) #17

چون ك درد ميكنه ب اوج ميرسه ول ميكنه بعد از چند ثانيه باز مياد

(فاطی) #18

به نظر من هر امکانی هست تو ۹ماه که باشی بلاخره هر لحظه ممکنه بیاد
مواظب باش

2 Likes
(پريسا) #19

اره خب ولي ميخوام بدونم درد كاذب هس يا زايمان

(Maral) #20

درد کاذب من نشنیدم ولی اگه دردت مثل پریوده ولی با شدت خیلی بیشتر فاصله ش هم داره هی کمتر میشه و احساس میکنی کمرت داره از هم باز میشه اینا درد زایمانه

2 Likes