باسردردهای هام چیکار کنم


(U366394) #1

وارد ماه چهارم شدم…سردردهام بیشتر شده…یا سمت چپ سرم در میکنه میزنه به چشمم…یا سمت راست سرم الان چندروزه درد میکنه میزنه به چشمم…طوری شده که نمیتونم چشممو باز کنم…شقیقم تیر میکشه…کلافه شده…فقط استامینفین بدون کدئین میخورم…ولی تاثیری نداره


(آرزو) #2

مایعات خیییییییلییییی بخور
پاهات وسعی کن بزنی بالا


(U366394) #3

ممنون…میخورم… البته بعضی وقتا کوتاهی میکنم


(آرزو) #4

نه سعی کن زیادبخوری قرص ضررداره


(U366394) #5

قرص فقط استامینفین ساده میخورم… اصلا تو چندماه قرص دیگه ای مصرف نکردم…