طول سرویکس وعدم ذکر در سونوها

سلام هیچ کدوم ازسونوهام ان تی و آنومالی طول سرویکس نگفته اخه چرا کسی میدونه

1 Like

دکترت درخواست نداده حتما

1 Like

مرسی عزیزم :rose::rose:

1 Like

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.