طول سرویکس وعدم ذکردرسونوها


(حلما) #1

سلام هیچ کدوم ازسونوهام ان تی و آنومالی طول سرویکس نگفته اخه چرا کسی میدونه


(مانی نفسم) #2

دکترت درخواست نداده حتما


(حلما) #3

مرسی عزیزم :rose::rose: