سوال 🤔🤔🤔🤔🤔


(پرنسس) #1

همه جواب سوال پایین بدید😁


(پرنسس) #2


(نیلوفر حکیمی) #3

بگیره چون من راضی به مرگ کسی نیستم ولی اگر نتونم تحمل کنم خودم طلاق میگیرم


(امیرحسین) #4

تو ی ثانیه از کل زندگیش خودمو محو میکنم بعد بره ده تا زن بگیره :cry::cry::cry:


(پرنسس) #5

ینی تحمل میکنید😣


(نیلوفر حکیمی) #6

نه نمی تونم تحمل کنم مطمئنا :smile:


(امیرحسین) #7

اصلا قابل تحمل نیس


(پرنسس) #8

من موندم چی جواب بدم سوال سختیه


(امیرحسین) #9

اره واقعا خییییلی سوال سختیه اما دلمم نمیاد عشقم بمیره پس مجبورم قبول کنم یکی بیاد اما من میییییییرم :expressionless:


(پرنسس) #10

نمیشه رفت پس باید خودکشی کرد


(امیرحسین) #11

اره😯 اینم میشه


(پرنسس) #12

ببینیم بقیه چی جواب میدن


(پری) #13

من تحمل نمیکنم کس دیگه ای بیاد توزندگیش.هرموقع خواست بمیره منم خودکشی میکنم با هم بمیریم:sweat_smile::joy::joy::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:


(هیوا) #14

منم با نهایت سختی قبول میکنم


(fatemah) #15

منم قبول میکنم اونم اونقد دقش میدم فرار کنه:rofl::stuck_out_tongue_closed_eyes:


(پری) #16

حرفهای من محض شوخی وخنده بود. واقعا سوال سختیه!نمیشه به راحتی جواب داد.ولی در واقعیت ما خانومها همیشه بخاطر کسی که دوسش داریم وعاشقشیم از همه چیز میگذریم واین در ذات یه زن نهادینه شده


(امیرحسین) #17

هیییییی اره واقعا


(Mariyaa) #18

اجازه میدم زن بگیره ولی قطعا خودم میرم چون بشدت به روابط عاطفی همسرم حسود و حساسم.


(آزاده) #19

هر چی فک میکنم بمیره بهتره :rofl::rofl::rofl::rofl:
چون بعدا دوتازن یه کاری میکنن که آرزوی مرگ کنه


(امیرحسین) #20

وای اره:joy::joy::joy::joy: