مامانای اردیبهشتی


(آرزو) #1

مامانایی که اردیبهشت نی نی هاتون بدنیامیادبیاداین چندروزکنارهم باشیم وازحالات هم باخبرباشیم


#2

قوربونت ارزو‌جون خوبی


(آرزو) #3

خوبم عزیزدلم توخوبی


(آرزو) #4

نی نی چطوره


#5

خوبم بدم حال عجیبی دارم


#6

خوبه خدا رو شکر


(آرزو) #7

راستش منم


#8

گل دخترت چطوره
راستی اسمش چی میذارید


(آرزو) #9

دیروزدردداشتم ازبس ترسیدم ازحال رفتم توماشین الان روحیه ام داغونه میترسم وسط زایمان ازحال برم


#10

من همش مثل ادم های گیج که یه چیزی گم کردن هستم


#11

عیب نداره سزارین میکنن


(آرزو) #12

من محیا دوسدارم،مادرشوهرم بهار،همسرم آتنا وفاطمه
خلاصه هنوزبه تصویب نرسید


#13

دکتر نرفتی


(آرزو) #14

چندم تاریخ زایمانته؟


#15

نامدار باشه هر چی میذارید


#16

۲۰ اردی بهشت


(تیام بانو) #18

محیا خوشگله :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:


#19

من همش فکر میکنم زود میزام
البته میگن پسراا دیر میان از بس نار و ادا دارن


(تیام بانو) #20

شما دوتا مامان چقد فکرای منفی میکنید ای بابا :neutral_face:


(تیام بانو) #21

آرزوووووووووو :rage::rage::rage::rage: