این گل قرمزه چیه

سلام، عیدتون مبارک. این گل قرمزه روی لوگو برای عیده؟⁦❤️⁩😊 چه خبرا

نه همیشه بود ک

به مناسبت نوروز گذاشتن