قرص واژينال كلوتريمازول در زمان اقدام بارداری


(Mom) #1

كسي همزمان كه واسه بارداري اقدام ميكرده قرص واژينال كلوتريمازول استفاده كرده روي نطفه تاثير ميزاره؟؟؟


(Mom) #2

من ميخوام اقدام كنم يعني هنوز تخمك گذاريم انجام نشده اما يكبار بدون جلوگيري رابطه داشتيم و امشب مصرف قرص واژينالم تموم شد و هنوزم تخمك گذاريم نشده ايا به اسپرماي بعدي اسيب ميزنه يا اون اسپرم قبليا؟؟؟؟


(نیلوفر حکیمی) #3

نه عزیزم مشکلی نداره