درد زیر دل در پرویا


(شراره) #1

خانم حکیمی سلام من ازوقتی فهمیدم جفتم سرراهیه زیر دلم بیشتر تیرمیکشه همشم درحال استراحت و دراز کشم فقط نمیدونم بهترین نوع دراز کشبدن براش به پهلو یا به پشت یا بچسبم به دیوار پاهام بگیرم بالا خونریزیم ک ندارم لازم برم پیش دکترم ؟


(نیلوفر حکیمی) #2

سلام عزیزم
نگران نباشید، این استرس و نگرانی همه چیزو بدتر میکنه دلیل دردها هم همینه
هر طور راحت ترین دراز بکشین فرقی نمی کنه
اگر لکه بینی یا خونریزی ندارید نیازی نیست به پزشک مراجعه کنید اما اگر دردها بیشتر و غیر قابل تحمل شد به پزشک مراجعه کنید