درد پهلوی چپ نزدیک لگن


(zahra) #1

سلام دوستان اگه کسی میدونه میشه بگه که سمت چپ پهلو یکمی بالای لگنم احساس میکنم سنگین شده ی چیزی اونجاس احساس ناراحتی اونجادارم کسی میدونه کجاس از چیه؟؟؟کبده یا چیه یاازعوارض قرص لتروزله


(zahra) #2

کسی نمی‌دونه؟


(بانو... ) #3

از عوارضش درد تخمدان هاس. منم درد دارم


(zahra) #4

ن عزیزم اصلاااا تخمدانام دردنمیکنه بالاش پهلوم


(بانو... ) #5

نمیدونم عزیزم