درد استخوان داخلی کشاله ران در بارداری


(کائنات) #1

سلام خانوما
میگم خانم های باردار، شما هم استخوان داخلی کشاله ران تون درد داره؟ چیکار می کنید آروم شه؟
من مثل پیرزن ها شدم. هفته بیست و هشت م. یه ماهی میشه موقع بلندشدن، خوابیدن، پهلو به پهلو شدن خیییللیییی اذیتم.


(آرزو) #2

سلام عزیزم
متاسفانه دکتربهم گفت طبیعیه
فقط قرص کلسیم داد،گفت لبنیات زیادبخور


(کائنات) #3

یعنی فقط بخاطر کلسیمه؟ قبلا ها که کمبود کلسیم پیدا میکردم موقع پریودی، تو انگشتهای دستم حس میکردم.


(آرزو) #4

مگه قرصشونمیخوری?نمیدونم من همینکه گفتم کشاله رانم درده گفت قرص میخوری گفتم نه
حالاخیییلی بهترم
آب هویج تازه هم مفیده


(کائنات) #5

قرص کلسیم می خورم. کشک و شیر هم می خورم.
آب هویچ رو امتحان کنم باید.


(آرزو) #6

آره حتماامتحان کن


(کائنات) #7

میگم خوبه روی سما قرص کلسیم تاثیر گذاشت. مال من که یه ذره هم دردش کم نشده.


(آرزو) #8

ولی وقتی دوقدم راه میرم تاصبح دورازجونت نمیخوابم،تحرکم خیلی کمه،آب زیادمیخورم روزی دولیوان شیرومیخورم،باروغن زیتون ماساژمیدم خودمو،دیگه طبیعیه وزنه بچه میره بالابه مادرفشارمیاد


(کائنات) #9

من راه میرم تا نیم ساعت هم بد نیستم. غیر امروز که بخاطر یه مسائلی مجبور شدم دو ساعت بیرون بودم ارواح هفتگانه جلو چشمم اومد دیگه بزور خودمو رسوندم خونه.
اما همین که می شینم دیگه بلندشدنم کوه کندنه اینقدر که درد داره. پهلو به پهلو شدن هم بدتر.


(آرزو) #10

آره ازهمینه عزیزم،منم دقیق روزی که رفتم خریددردام شروع شدبخصوص وقتی که درازمیکشم


(آرزو) #11

سعی کن استراحت بکنی


(آرزو) #12

ماه هشت یکم خطرناکه سعی کن بیشترمراقب باشی


(کائنات) #13

دو روزی که به خودم استراحت مطلق دادم هم کم نشد اصلا.


(آرزو) #14

مادرشدن سخته دیگه :heart_eyes:


(کائنات) #15

:sweat_smile: خب آره خانم گل
اگه طبیعیه که دیگه لابد چاره ای هم نداره


(آرزو) #16

چه میدونم هرچی شدمیگن طبیعیه


(Nafas97) #17

عزیزم منم مقل شما بودم کشاله رانم وحشتناک بود دردش
دکترم برام قرص کلسیم ومنیزیم نوشت
با روغن زیتون یا سیاه دانه چرب کن آروم میکنه تا حدودی


(کائنات) #18

باشه نفس جان. ممنونم :cherry_blossom: