ممنون از خواهرای مهربونم فداتون بشم 😍😍😍😍


(سحر ) #1

آزمایشمو میخواستم ببینید


(باران) #2

آزمایش چیه؟ سحر جون عنوان گپتو بکن جواب آزمایش خانم حکیمی ببینه خودش میاد جواب میده


(تیام بانو) #3

کو جواب آزمایش سحرجان؟


(سحر ) #4


(سحر ) #5

P-LCR pDW PCT Monocyte زیاد می ترسم تومور داشته باشم یا سرطان مغز استخوان دارم دیوونه میشم


(مامان معراج ) #6

وای خدانکنه دختر اینا چیه میگی ای بابا


(سحر ) #7

نمی دونم دارم دیوونه میشم


(سحر ) #8

خیلی آزمایشم عجیبه


(مامان معراج ) #9

براچی این ازمایشو دادین ؟؟؟


(سحر ) #10

تا شنبه میمیرم از استرس


(سحر ) #11

سه ماه لک بینی دارم نزدیکی میکنم خونریزی میکنم


(سحر ) #12

شنبه نوبت دکترمه


(مامان معراج ) #13

بذار ببینم نمیتونم تفسیر کنم صبرکن


(سحر ) #14

از ساعت ۹کل اینترنت زیرو رو کردم اما هیچی


(مامان معراج ) #15

بخدا سر در نمیارم ابجی بذار خانم حکیمی بیاد


(مامان معراج ) #16

نگران نباش چیزی نیس مگ سرطان اسونه خداروقهر میاد عزیزم


(مامان معراج ) #17

خب شای زخم رحم داری بادارو رفع میشه عزیزم


(سحر ) #18

ممنون عزیزم مرسی از کمکت انشاالله تو هم باردار باشی :hugs::hugs::hugs:


(مامان معراج ) #19

کاری نکردم گلم انشاله شما


(سحر ) #20

هرچی صلاح ممنون عزیزم