درد دل خــــــواهـــــرانه (بحث آزاد )


(Sorme) #149

شمام رفتی؟؟؟؟


(سحر ) #150

دوباره بذار ندیدم


(Sorme) #151

سحر جان


(Sorme) #152

چیرو ندیدی


(سحر ) #153

متن تو ندیدم تو گپ دیگم بودم


(سحر ) #154

نوشته بالا رو که پاک کردی دوباره بذار


(Sorme) #155

برا آز اسپرم کدوم دکتر برم


(Sorme) #156

هم هورمون خودم هم اسپرم شوهرم


(سحر ) #157

تو مشهد؟


(Sorme) #158

ن کلا …دکتر زنان


(فاطمه) #159

یعنی تا صبح پاهاتو بالا میگرفتی


(فاطمه) #160

منممم


(سحر ) #161

من تو مشهد و یزد میشناسم نمیدونم کرج چه دکتری خوبه اما تو تهران همسایمون میگفت ناباروری اسمشو گفت یادم رفته هزینشم کمه میگفت خیلی خوبه اما هنز برای تو زوده برای آی وی اف اما از من به تو نصیحت از اول جای دکتر خوب برو من نرفتم پشیمونم


(Sorme) #162

مرسی از راهنماییت


(فاطمه) #163

یزد چه دکتری


(سحر ) #164

آهان فکر کنم یادم اومد رویان بود گفت خیلی دکتراش خوبن بری خوبه اگه بری اونا خودشون اول با دارو شروع میکنن فکر نکنم اول آی وی اف یا ای یو ای کنن چون منم رفتم ازمن کلی مدرک خواستن بد آوی افم کردن


(سحر ) #165

یزد کلینیک ناباروری خیریه بود اسمشو باید ببینم چی بود مال دکتر افلاطونیان بود خیلی خوبه


(فاطمه) #166

اهان رفتم من اونجا فک کنم


(سحر ) #167

مگه یزد زندگی میکنی ‌؟


(سحر ) #168

آی وی اف کردی؟