درد دل خــــــواهـــــرانه (بحث آزاد )


(Sorme) #86

چ کاری


(مامان معراج ) #87

جدی نمیدونم چرا اونجوری گفت بهم گفت شاید کیست داری تستات همه مثبت میشه منم ترسیدم استرس تمام وجودمو گرفته


(سحر ) #88

پلاستیک بذاری در رحمت


(Sorme) #89

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:


(Sorme) #92

مگه شیشه مرباس اگه رفت تو چی :rofl::rofl::rofl:


(Sorme) #93

راستی میزاشتی اذیت نمیشدی


(مامان معراج ) #94

نه بابا بازم هرطور صلاحه برا منکه نرفت ایزوگام کردم


(مامان معراج ) #95

نه لذتم میبردم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:


(سحر ) #96

نه بابا کیست تست و مثبت نمیکنه خیالت راحت


(مامان معراج ) #97

پس خداروشکر :pray::pray::pray::pray:


(Sorme) #98

حامله ای


(مامان معراج ) #99

الان زیر پهلو چپم یه تیر کوچک کشید دعا کنید پری لامصب نیاد


(مامان معراج ) #100

خدا از زبونت بشنوه عزیزم


(سحر ) #101

کی حاملیه منو میگی؟


(Sorme) #102

ایشالله تو هم باشی


(مامان معراج ) #103

منو گفتی یا سحرو ؟؟


(سحر ) #104

تیر کشیدن نشانه بارداریه


(Sorme) #105

شمارو


(Sorme) #106

من باید شوهرمم ببرم آز بده


(مامان معراج ) #107

جدی بعضی اوقات اونم زیر دلم نه ها زیر پهلو چپم یا دور نافم