درد دل خــــــواهـــــرانه (بحث آزاد )


(بانو... ) #66

حتی اونا که یه مقداریش میریزه هم میگیره، ان شالله


(Sorme) #67

انشاءالله


(مامان معراج ) #68

انشاله عزیزم خدا بزرگه کسیرو نا امید نکنه


(سحر ) #69

انشاالله


(مامان معراج ) #70

اره بابا جاریم میگ دوسه بار فقط ریخت اونم سریع بلندمیشدم میرفتم دستشویی الان سه ماهه حاملست میگ نمیدونم چجوری حامله شدم


(مامان معراج ) #71

یه جاریمم با جلوگیری طبیعی باردارشد


(Sorme) #72

خدا بخواد میشه


(مامان معراج ) #73

بچه ها یکی گفت کیستم تستو مثبت میکنه ازون موقع استرس گرفتم نکنه داشته باشم خدایی نکزده


(Sorme) #74

ن فکر نمیکنم


(مامان معراج ) #75

وای ازونموقع استرس گرفتم ولی بارانم گفت تست کیستو نشون نمیده بابا


(Sorme) #76

با اون همه تست مثبت چرا شک داری


(مامان معراج ) #77

نمیدونم میگم نکنه تستاش خرابه


(مامان معراج ) #78

اخه جاریم همون شب اومد خونمون صبحش پریودشده بود شب گفتم بیا یه تست امتحانی بزن دوخط شد :flushed::flushed:


(مامان معراج ) #79

خودمم موندم یا این تستا


(Sorme) #80

نمیشه همه خراب باشن که


(مامان معراج ) #81

اونم میشه حدود ده تا بیشتر زدم باورت میشه


(مامان معراج ) #82

همون مارکیکه بالا فرستادم


(Sorme) #83

من بس زدم منفی شده دیگه نمیزنم


(مامان معراج ) #84

الهی عزیزم انشاله یروز شما تستاتو بذاری برامون گلم کاریکه من انجام دادم بکن


(سحر ) #85

کیست تست و مثبت نمیکنه که