درد دل خــــــواهـــــرانه (بحث آزاد )


(بانو... ) #42

اره چرا نشه، من بارداری اول همون بار اول شدم


(بانو... ) #43

مگه نمیگی اومدی خونه مامانت، خب برو آز بده


(Sorme) #44

برا لکه ها دکترم بری بد نیست یه معاینه بشی خوبه


(مامان معراج ) #45

جدی چه خوب این ماهم که اقدام داشتم هر دفعه تا صبح بلند نمیشدم پشتم بالشت میذاشتم پاهامو بالا میگرفتم یقطره هم نمیریخت بیرون


(مامان معراج ) #46

خب باشوهرم اومدم عزیزم


(مامان معراج ) #47

تا فردا ظهرش ک میرفتم حموم


(مامان معراج ) #48

بانو تو هم اقدامی یا بارداری ؟؟؟


(بانو... ) #49

اقدامم،
منم دقیفا همینارو واسه بارداری اولم انجام دادم


(Sorme) #50

منم انجام دادم ولی حواب نگرفتم


(Sorme) #52

چطوری مگه میشه


(مامان معراج ) #53

عزیزم انشاله میگیری گلم برات دعا میکنم


(بانو... ) #54

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:


(Sorme) #55

مرسی عزیزم


(بانو... ) #56

دیوه هرماه 25درصد احتمال بارداری هست.
ان شالله بزودی بگیره


(Sorme) #57

ممنون


(Sorme) #60

هفته آینده میرم دکتر ازمایش هورمون بدم ببینم مشکل کجاس


(بانو... ) #61

دیوونه ای دختر، تا صبح هی باید حواست باشه نریزه، نشتی ندی:joy::sweat_smile:


(Sorme) #63

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:


(مامان معراج ) #64

نه دیگ کارمو بلد بودم :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:


(سحر ) #65

انشاالله همه نی نی دارشیم به همین ماه عزیز حضرت فاطمه خودش هدیه همه خانمای منتظر رو بده وحاجت همه رو انشاالله