خانما یه لحظه لطفا


(Nila) #1

سلام خانما اگه مادری مسموم بشه شیربده برا بچه ضرره؟؟


(نیلوفر حکیمی) #2

سلام عزیزم
نگران نباشید مشکلی برای نوزاد پیش نمیاد و تاثیری روی شیر نداره


(Nila) #3

ممنون خانم حکیمی


(نیلوفر حکیمی) #4

خواهش می کنم :rose: