تسریع درزایمان


(مریم) #161

فدات بشم عزیزم خدا دلتو شادکنه


(مریم) #162

زهرا دردات شروع شد؟؟؟


(دلارام) #163

دیگه زیاد غصه نخور من بعضی موقع ها که فکر میکنم میگم خدایا شکرت که بدتر از این نشد حداقل رو زمین نموند اذیت بشه تو بیمارستانا


(دلارام) #164

نه اونجوری درد ندارم ولی کمر درد دارم عین پریودی انگاری از وسط نصف میشه


(مریم) #165

پس داره بازمیشه معاینتم کرد کمک میکنه بهت واسم دعا کن


(دلارام) #166

چشم عزیزم هر دومون به سلامتی زایمان کنیم انشالا


(دلارام) #167

خودت درد داری الان


(مریم) #168

ان شالله


(مریم) #169

ن فقط گاهی شکمم درد میکنه وکمرم
ولی خیلی بی حالم


(دلارام) #170

منم در این حدم


(مریم) #171

توام بی حالی
من دکتر واسم سرمم نوشت اگه خیلی بی حال بودم برم بزنم


(دلارام) #172

اره از حوصله ندارم الانم دراز کشیدم


(مریم) #173

اره دکترم گفت پیاده رویی داشته باش


(دلارام) #174

من زیاد پیاده روی میکنم شکمم سفت میشه


(مریم) #175

منم بچه خودشو سفت میکنه


(آرزو) #176

ممنونم زنده باشی گلی


(آرزو) #177

انشاالله دیگه هیچ وقت امیدت ناامیدنشه براخیلیاپیش اومده قوی باش دختر


(باران) #178

ممنون عزیزم،باید قوی باشم،نباشم که یه لحظه هم دووم نمیارم


(آرزو) #179

عزیزم تونمیدونستی مشکلت چیه انشاالله دیگه تکرارنشه وبیشترمواظب خودت باشی


(باران) #180

آره نمیدونستم ولی خدا از اون دکترا هم نگذره که من به هر کدومشون آزمایشمو نشون دادم نگفتن پلاکت خونت بالاست،خودم نگاه نمیکردم بازم متوجه نمیشدم