تسریع درزایمان


(دلارام) #201

آره دردام کاذبن


(مریم) #202

:joy::joy::joy::joy: دیگه بچه کامل شده مایع منی باعث شروع انقباض میشه


(دلارام) #203

بچه ها امروز ترشحاتم قهوه ای رنگ بود شبیه لک بینی هم هست ممکنه به خاطر معاینه باشه ؟


#204

زهرا جان ان شالله دیگه داره دهانه رحمت باز میشه شاید از امشب یا صبح دیگه دردات به سلامتی شروع بشه
ان شالله فردا شب دختر گلت بغلت باشه


(دلارام) #205

ممنون عزیزم خودمم همین حسو دارم کمرم درد میکنه ولی دردش قابل تحمله


(مریم) #206

ممکنه از معاینه باشه ممکنه هم دهانه ی رحمت داره باز میشه ولی مراقب باش خونریزی بود سریع برو بیمارستان


(مریم) #207

پیاده رویی کن زهرا


(دلارام) #208

نه حتما از معاینه هست
من میترسممممم


(دلارام) #209

کمرم وسطش درد میگیره پله بالا پایین میرم


(ارغوان) #210

من این حالتایی که شماداشتین رو داشتم بعداز12ساعت زایمان کردم…بذاردردات منظم شه بنظرمن تازیاد توبیمارستان اذیت نشی زیاد انشالله خیره بسلامتی فارغ شی …اوج دردای منظم برای من زایمان اولم بود6ساعت طول کشید


(مریم) #211

منم وقتی دردی یاچیزی میاد یکم ترس برم میداره توکل به خداقران ودعا بخون


(دلارام) #212

آخه دردام جوری نیست که حس کنم داره مییاد شبیه درد پریودی ملایم


(مریم) #213

منم کمرم درد میکنه وسطش ولی حس میکنم قابل تحمله جوری که میتونم بشینم حرف بزنم


(دلارام) #214

آره اینجوریه


(مریم) #215

من دیروز دکتر گفت نیم سانتی باز شدم یعنی ممکنه دارم بازترمیشم یاهمون نیم سانت مونده


(ارغوان) #216

نه منظورم این نیس که داره میاد اگه این حسوداشته باشی که ینی تازایمانت یه ساعت دیگه مونده هرکسی فرق میکنه من کلازیاد انقباض نداشتم اما دردمنظم کمرم بود 50ثانیه درد 2دقیقه استراحت منظم یعنی این


(دلارام) #217

اینجور دردم دارم


(دلارام) #218

روز به روز بازتر میشه


(ارغوان) #219

من ازچهارشنبه تا شب زایمانم که یکشنبه بود 1.5سانت باز بود ازساعت12شب تا6 کامل بازشد


(مریم) #220

امیدوارم