حاملگی های آبان ماه و اونایی که تازه باردار شدن و اقدامیاا بیایین ^-^


(مامان معراج ) #705

عزیزم از پریودیت گذشته یا نه ؟؟؟


(مامان معراج ) #706

منم دکتر امپولشو داد اگ پریود شدم بزنم زهرا ؟؟


(مامان معراج ) #707

اخه گفت روز سوم پریود بزن


(zahra) #708

اره دیگه بایدبزنی


(zahra) #709

ب منم گفتن از روز سوم پری لتروزل بخورم .امپولم نداده


(مامان معراج ) #710

عیب ن بخور منم این ماه کلومیفن خوردم بدون امپول


(مامان معراج ) #711

شاید دکترت یکچیزی میدونسته ابجی وگرنه خودش میداد منظورت همین امپول پروژسترونه ؟؟؟


(zeynab) #712

من ك دقيق نميدونم پريود بودم يا ن اخه نوزده روز همش لكه بيني داشتم شديد هم ن لكه بود فقط قطع و وصل ميشدرفتم دكتر اين قرصا رو داد و هنوز دارم مصرف ميكنم يعني دوازده سيزده روزي ميشه ميگم امكانش هست ك الان حامله باشم چون روزايي ك لكه بيني نداشتم نزديكي داشتم ميشه


(مامان معراج ) #713

اره چرا نشه چه قرصی میخوردی ؟؟؟


(zeynab) #714

اتيسترون و پروژسترون


(zeynab) #715

عزيزم واقعا؟؟؟


(zeynab) #716

گفت اين قرص اتيسترونم ك تموم شد بريود ميشم بعد دوهفته از پريود گذشت پروژسترون مصرف كنم ك هنوز به اون نرسيده هنوز قرص اتيسترونم تموم نشده


(مامان معراج ) #717

انشاله ک هستی عزیزم اون قرصارو برا تنبلی تخمدان میخوردی ؟؟؟


(مامان معراج ) #718

زینب جان اگ نزدیکی داشتی احتمالش هست البته بنظر من ۵۰ پنجاه


(مامان معراج ) #719

الان چندروز از لکه ببنیت میگذره عزیرم ؟؟؟


(zeynab) #720

ن عزيزم هيچ مشكلي نداشتم خداروشكر فقط بخاطر سقطي ك داشتم سقط ك داشتم ماه بعدش پريود نشدم ماه اولش دوباره ماه دومش پريود شدم باز وقت ماه سومم لكه بيني بود فكر كردم پريودم ك به نوزده روز لكه بيني رسيد رفتم دكتر ك اين قرصا روداد


(zeynab) #721

از لكه بيني ده دوازده روزي ميشه


(zahra) #722

چ بدونم محبوبه جان خانم حکیمی گفت اگ لتروزل مصرف کنی امپول نزنی تخمک شایدآزادنشه و تبدیل ب کیست بشه.


(مامان معراج ) #723

توکل بخدا عزیزم خدا بزرگه مث بندش بخیل نیست انشاله اینو سالم بغلت بگیری ابجی


(zeynab) #724

قربونت برم عزيزم انشاالله ك با دعاهاي شما دوستاي خوبم