حاملگی های آبان ماه و اونایی که تازه باردار شدن و اقدامیاا بیایین ^-^


(zeynab) #645

من ميخوام اين بيست و يك روز تموم شد پريود شدم اقدام كنم


(مامان معراج ) #646

بسلامتی عزیزم


(مامان معراج ) #647

کلومیفن داد ؟؟


(zahra) #648

کلومیفن هم مصرف کنی بایدآمپول بزنی؟


(مامان معراج ) #649

اره فک کنم ولی برا بعضیا نمیدن امپول


(zahra) #650

میدونی چرابرابعضی ها آمپول نمیدن؟واس منم لتروزل داد ولی امپول نداد


(مامان معراج ) #651

خب شایدنیاز نبوده گلم سونورفتی؟؟؟


(zahra) #652

سونوکرافی معمولی واسه کیست رفتم ک نداشتم اما واسه فولیکول تخمک نرفتم دکترنگفت برو


(مامان معراج ) #653

منم اینماه فقط فقط قرص کلومیفن خوردم


(zahra) #654

خانم حکیمی گف دکترمو عوض کنم چون اشتباهه قبل سونوگرافی فولیکول قرص لتروزول مصرف کنم بدون آمپول دیگ پول نموند ازبس دکتررفتم نمیرم دیکه قرصم نمیندازم


(مائده) #655

تورو خدا سر خود نخور به بدنت آسیب میزنیااااااا


(مامان معراج ) #656

اره عزیزم توکل بخدا منم چنروز پیش رفتم گفتم امپول برا ازادسازی تخمک بده شاید حواسش نبود پروژسترون داد نزنم بنظرت ؟؟؟


(zahra) #657

مائده تواطلاعات درموردلتروزل داری؟


(zahra) #658

پروژسترون خب بخاطر پریودشدن ک پریودبشی تخمک آزادمیشه دا


(مامان معراج ) #659

تو اینترنت سرچ کن عزیزم


(مائده) #660

برای آماده کردن تخمک هاست


(مامان معراج ) #661

یعنی درست داده ؟؟؟


(zahra) #662

میدونم خودم قرص پروژسترون میخورم واس بارداری دکترداده


(مامان معراج ) #663

پس اگ پری بشم امپولو بزنم اره دکتر اینجوری گفت


(zahra) #664

اخه آمپول نداده واس همین میترسم بدون امپول باقرص تخمک ازادنشه منجربه کیست بشه