ماه سوم بارداری

(مامی‌گپ) #1

می دونستید فرزندتون در این ماه می تونه لبخند بزنه. اگه تا حالا به کسی در مورد بارداری تون خبر ندادید فکر خوبیه که کم کم سورپرایزشون کنید.
تهوع بارداری تون بهتر شده؟ شکم تون بزرگ شده؟
از حال و احوال ماه سوم بارداری تون برامون بگید.

  • هفته سیزده بارداری
  • هفته چهارده بارداری
  • هفته پانزده بارداری
  • هفته شانزده بارداری
  • هفته هفده بارداری
1 Like