بهترین اختلاف سنی بین بچه ها

(حنا خجسته) #1

دوستای خوب به نظر شما بهترین فاصله سنی بین کودکان چقدر باشه خوبه؟

فاصله بین دو بارداری چقدر باشه که هم مادر اذیت نشه و هم بچه ها

1 Like
(نیلوفر حکیمی) #2

به نظرم حداقل سه چهار سال باید فاصله باشه

3 Likes
(Tayebe) #3

دقیقا …ب نظر منم باید ۴ سال

4 Likes
(*sahar*) #4

به نظر منم دو تا چهار سال تا بهتر بتونن همو درک کنن هم بازی هم باشن

1 Like
(liya) #5

به نظر من ک فاصله باید جوری باشه بچه بزرگه وقتی میری سر کار کوچیکه رو نگهداره

دردی کشیده ام ک مپرس

2 Likes
(Mariyaa) #6

به نظرم 3 تا 7 سال

1 Like