خونریزی از لثه در بارداری

(نگارم) #1

الان مسواک زدن دهنم پر از خون شد، نگاه کردم یکی از دندون های جلویی رنگ لثه کبود شده و کمی متورم، آیا طبیعیه در بارداری؟

(Raha) #2

منم داشتم رفتم دندانپزشکی برا جرمگیری بهتر شده البته خودش گفت تو بارداری طبیعیه
ولی یه آبسه پای دندونی که از قبل پر کرده بودم هنوز خوب نشده

(آزاده) #3

خواهرشوهر منم وقتی باردار میشه لثه اش متورم میشه.و گاهی خون میاد. فک کنم طبیعی باشه