لکه بینی قبل از پریود

(Zahra_74) #1

یک هفته مونده ب وقت پریود ینی روز ۴ خردادو ۵ خرداد لکه های قهوه ای داشتم و از روز ششم خون ریزی خفیف و نامنظم ینی هرچند ساعت ب مقدار خیلی کم… احتمال نداره این ماهم باردار باشم😔

(نیلوفر حکیمی) #2

همیشه قبل از پریود لکه بینی داشتید؟

(نازنین فاطمه ) #3

دوست عزیز اگه همیشه قبل عادت ماهیانه لکه بینی داشتی مشکل نداره چون جز عادت ماهیانه حساب میشه من خودم همین جورن جلوتری که خون ریزی داشته باشم اولش لکه بینی دارم بعدش خون میاد تا حتی عادت ماهیانه من سه برج تغییر کرد دوروز خون ریزی دارم یکی دوروز حداقل لکه بینی داشته ام رفتم دکتر گفت طبیعی چون فکر کنم تو اقدام بارداری هستیم عادت تغییر میکننه به دلت بد راه نده ان شاالله که خیر