زایمانای اسفندی لطفا بیایید


(مریم) #1186

خخخخخ دکتر هست ازاین میترسم دکترنباشه تو بیمارستان


(مریم) #1187

چرا ؟؟؟؟


(فاطمه) #1188

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:


(فاطمه) #1189

میگه کار دارم نمیام
امروز قرار بود بیاد خونه جارو بزنه :expressionless::expressionless::expressionless:


(Shabnam&M) #1190

انقد کاراشون زیاده :neutral_face:
نکش خودتو دختر.خونت تمیزه


(مریم) #1191

خخخخخخ از زیر کار درمیره


(Shabnam&M) #1192

دکتر خودت میاد؟؟
نگران نباش به هر حال حتما یه دکتر هست که


(Shabnam&M) #1193

چه قشنگ میپیچونه :joy::joy::joy:


(فاطمه) #1194

نه بابا
فقط این تو اداره میمونه هیچکس دیگه اونجا نیس


(فاطمه) #1195

ایقد تو اداره میمونه که رییس اشون کلید در اداره رو هم بش داده :joy::joy::joy::joy:


(Shabnam&M) #1196

بهش بگو خونه تکونی تموم شده بیا خونه :joy:


(مریم) #1197

واسه طبیعی فک نکنم خود دکتر بیاد ماما هست ولی حتما هست دیگه توعید


(مریم) #1198

فاطمه مطمئنی نمیخام بد بینت کنم شاید یک جا دیگه میره حتی شبام نمیاد خونه ؟؟


(مریم) #1199

یکمی مشکوک نمیزنه


(Shabnam&M) #1200

از دکترت سوال میکردی.
دکتر من میاد.یعنی وظیفشونه.لحظه های آخر میان.
برای برش و بخیه


(فاطمه) #1201

جدیدا یجوری شده
ساعت ۵ یا ۶ دیگه میاد


(Shabnam&M) #1202

:joy::joy::joy::joy::joy:


(مریم) #1203

سوال کردم گفت میاد یک سر میزنه ولی اینکه همه ی پروسه زایمان باشه نه حالا نمیدونم روز عیدم اگه باشه بیاد یانه


(فاطمه) #1204

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:


(مریم) #1205

اهان خوبه فکر کردم کلا نمیاد :joy::joy: