زایمانای اسفندی لطفا بیایید


(آرزو) #1086

خواهش میکنم،بهتره استرس نداشته باشی وبزاری ازموعدت بگذره بعدآزمایش خون بده


(مامان معراج ) #1087

میشه تست تاریخش بگذره میگم نکنه تاریخ تستام گذشته خیلی استرس دارم


(مامان معراج ) #1088


(آرزو) #1089

بایدبری دکترعزیزم اون میگه چی بخوری تازودباردارشی


(مامان معراج ) #1090

اینم تستام


(آرزو) #1091

آزمایش خون بده دقیق تره،فکرنکنم تست هاتاریخ داشته باشن


(مامان معراج ) #1092

بگذره میدم مرسی ابجی


(zahra) #1093

آرزوجان دکتردیگه رفتم لتروزل داد مصرف کنم؟اماآمپول ندادها چیکارکنم دکترهاهم نمیفهمن


(آرزو) #1094

عزیزم من اطلاعاتی ندارم بدون قرص باردارشدم،یه دکترخوب برو


(zahra) #1095

باش ممنون


(آرزو) #1096

براآزادسازی تخمک بایدآمپول تزریق میکرد،اماحالاتواقدامت وبکن واسترس نداشته باش شایدخودبه خودآزادشدن


(Nafas97) #1097

مریم جان تخم شوید بیار دم کن با نبات بخور غلیظ باشه
شربت گلاب وزعفران غلیظم یادت نره حتما بخوری
پیاده رویتم زیاد کن روزی دو ساعت


(فاطمه) #1098

اگ دارو خورده باشی ممکن کاذب نشون بده عزیزم.اما تاریخشو نمیدونم عزیزم


(مریم) #1099

گل گاوزبون وتخم شوید اوردم باهم دمکردم روزی سه استکان بخورم ازدیشب شروع کردم
گلاب ونباتم باید بیارم
پیاده روییم میکنم
ورزشم میکنم
ماساژ پرینه ام انجام میدم
خرمام میخورم
وتوکل برخدا


(مامان معراج ) #1100

ن بابا من دیروز رفتم گفتم امپول بده برا ازادسازی تخمک بهم امپول پروژسترون داده هیچی نمیفهمن


(مامان معراج ) #1101

گلاب و نبات و خاکشیرو بجوشون بخور یه شربت کرچک خوراکی همون روزش بخور عالیه جاریم سر ده دقیقه زایمان میکنه


(مامان معراج ) #1102

انشاله زایمان راحتی داشته باشی بحق حضرت فاطمه بچتو هرچی زودتر بغل بگیری حتما موقع دردات برا بقیه هم دعا کن ابجی


(مامان معراج ) #1103

من پرسیدم میگن کلومیفن کاذب نشون نمیده فدات


(Nafas97) #1104

توکل بر خدا انشاالله که زایمان راحتی داشته باشی
راستی روغن کرچک بگیر دو قاشق بریز تو آبمیوه وقتی دردات شروع شد سر بکش


(مریم) #1105

ممنونم لطف داری