زایمانای اسفندی لطفا بیایید


(آرزو) #1046

چشم عزیزدلم


(نرگس) #1047

بچه ها اگه بچه بریچ باشه بیمارستان دولتی سز میکنن


(نرگس) #1048

برای دوست منو امپول زدن بچه چرخیدن منم نیترسم برم دولتی


(نرگس) #1049

کیا بچه شون بریچ بود تازگیها دولتی سز کردن توی بیمارستان دولتی


(مریم) #1050

@Delaram97
زهراجون خوبی چه خبرچ کردی نیستی به فکرتم


(مریم) #1051

من شنیدم بریچ باشه دکتر بهت نامه سز میده دیگه دولتی خصوصی سزت میکنن


(نرگس) #1052

مریم جون من از این میترسم امپول بزنن بچرخه.چون بعضی بیمارستان دولتی اینکارو میکنه


(مریم) #1053

نمیدونم ولا نشنیدم امپولی باشه واسه چرخیدن معمولا باماساژ وورزش بچه میچرخه نه باامپول


(مریم) #1054

بچه ها شکمم سفته این یعنی انقباض


(Futima) #1055

درد هم داری؟چند بار سفت شده در طول روز؟


(مریم) #1056

ن درد ندارم تازه یکی دوباره


(نرگس) #1057

مال منم سفت میشه


(Futima) #1058

من هفته ی ۳۴اینا بود گفتم سفت میشه یعنی همون انقباض گفت ۴بار بیشتر شد در طول روز مراجعه کن حتما


(نرگس) #1059

گاهی اوقات جاتنگ میشه سفت میشه


(Futima) #1060

اره موقع چرخیدن هم ممکنه بشه
اما مریم دیگه چیزی نمونده اخراشه


(مریم) #1061

اره من فک میکنم بچه خودشو سفت میکنه اینجوری میشم


(مریم) #1062

اهووووم


(مریم) #1063

دعام کنید دردام خودش زود شروع بشه بدون هیچ مداخله ایی


(دلارام) #1064

مرسی مریم جون خوبم بعضی موقع ها درد دارم ولی رفع میشه .کم مونده دیگه راحت شیم


(مامان معراج ) #1065

بسلامتی عزیزم