زایمان انتخابی

(آزاده) #1

سلام کسی تو بیمارستان تریتا زایمان کرده؟ آیا به انتخاب خودت سزارین انجام میدن؟ و هزینه زایمان در این بیمارستان چقدره؟

(نیلوفر حکیمی) #2

سلام عزیزم میشه لطفا بگید از کدوم شهر هستید؟

(آزاده) #3

تهرانم عزیزم