من باردارممم آیا؟؟؟؟

(Mina) #1

سلام ببخشین امروز ۲۵سیکلم اس چون که حالت تهوع داشتم امروز بی بی گذاشتم اول منفی بود بعد اینکه انداختم دور یه ساعت بعد رفتم سربالا که آشغال بندازم دیدم یه هاله افتاده مشخص بودخودشم…تاموعدمم۵روز مونده به نظرتان باردارم

(حنا خجسته) #2

بهتره این 5 روز رو هم صبر کنید بعد آزمایش خون بدید

(Mina) #3

ممنونم خجسته گلمممممم

1 Like