هفته ۳۲ بارداری کسی هست ک نی نی ش خودشو سفت کنه

(بانو) #1

سفت شدن نی نی کسی هست اینجوری

(Solmaz) #2

نی نی من اینطوری بود خودشو جمع می‌کرد سفت می‌شد یه گوشه

#3

دختر من الان دوماهه ک ب دنیا اومده و وزمانی ک تو شکمم بود خودش رو ب شدت منقبض میکرد و ی گوشه جمع میشد مشکلی نیس عزیزم نگران نباش

(Apame) #4

پسر من یک ماهه که به دنیا اومده که گاهی خودشو سفت میکرد که منم یه حوله گرم میکردم میزاشتم روی شکمم درست میشد البته بارداری من تو زمستون بود و الان با این گرما نمیشه حوله گرم گزاشت.