کیت تخمک گذاری

(Fatamh) #1

دوستان اگر در کیت تخمکگذاری علامت مثبت شد می شود همان لحظه مقاربت انجام شود برای پسردارشدن یا باید چند ساعت بعد مقاربت انجام شود

1 Like
(نیلوفر حکیمی) #2

مثبت شدن تست به این معنی است که تخمک در حدود 12 - 36 ساعت بعد (بسته به ساعت درج شده بر روی بسته بندی کیت) آزاد می شود.

(فاطمه.ف) #3

اگه واسه پسردار شدن میخای همون لحظه اقدام کن…قبلشم خودتو با جوش شیرین بشور…

(Fatamh) #4

ممنون ازراهنمایاتون

1 Like