سزارين در هفته چندم انجام مي شود؟

(Malih) #1

سزارين در هفته چندم انجام مي شود؟؟؟

(نیلوفر حکیمی) #2

سلام عزیزم
هفته 38 میشه انجام داد. بستگی به تشخیص پزشک تون داره

1 Like
(Malih) #3

سلام ،سپاس

1 Like
(ilayda) #4

هفته ۳۸

1 Like