بارداری دوقلو پسر

(Nargesiii) #1

سلام من برای دوقلو باردار شدن اونم پسر چه تغذه ای باید رعایت کنیم هم من هم شوهرم؟

(حنا خجسته) #2

برای دوقلویی زایی راهکار قطعی و اصلی انجام آی وی اف است. برخی داروهایی را با هدف دوقلوزایی معرفی میکنند اما کاربرد اصلی این داروها دوقلویی زایی نبوده و این مساله یکی از عوارضشان است. هیچ کس نمی تواند تضمین و یا پیش بینی کند که شما تک قلو باردار شده یا دو قلو با حتی پنج قلو. مخصوصا اینکه ژن دوقلویی ندارید و خودبخودی این امر میسر نمیباشد.

1 Like