زمان آزمایش خون

(a) #1

سلام من روز 20 سیکل آزمایش خون دادم منفی بود. سوالم اینه که این جواب قطعیه یا اینکه زود بوده برای آزمایش؟

(حنا خجسته) #2

سیکل هاتون چند روزه است؟

(a) #3

دوره قبلی 28 روزه بود. ولی سه چهار دوره قبل ترش 30 روزه

(حنا خجسته) #4

پس زود آزمایش دادید بهتره تا موعد قاعدگی تون صبر کنید بعد آزمایش بدید

(a) #5

این درسته که 48 ساعت بعد بارداری نتیجه توی آزمایش خون معلوم میشه؟

(حنا خجسته) #6

طبق یک قاعده کلی نزدیک ترین زمان برای انجام آزمایش خون سه روز قبل از موعد قاعدگی و بهترین زمان برای انجام آن پس از موعد قاعدگیست (در صورت تاخیر در قاعدگی)

(a) #7

تشکر لز لطف شما عزیزم

1 Like