کسی ایران خودرو برنده شده؟ 😂...

ما که نه
کی پیام میدن اگ کسی اسمش درآد

سلام آره تو خواب برنده شدم :smile:

2 Likes

منم خوابشو دیدم :joy:

شما ثبت نام کردی؟

سلام مام نشدیم ،دوروبرایمونم هیچ خبری نیس

ن بابا مگه بلدم رانندگی کنم :smile:

ینی اگ برنده بودیم تا الان پیام داده بودن؟

تجربه نکردم نمیدونم :rofl:

:joy::joy::joy::joy:

ماهم اسممون در نیومد :frowning:

من میخاستم :cry:

نه بابا فیلمشونه

نه چند نفر دیدم اسمشون در اومده
پسر عمه م از سایپا برنده شد

1 Like

کل فامیلا نوشتن ماهم 2تا نوشتیم همسایه هامونم نوشتن در نیومد :crazy_face::crazy_face:

1 Like

پس خوشانس بوده :face_with_monocle:

فک کنم استانی یدونه میدن😂

1 Like

حتما :joy::joy::joy:

1 Like

پسر خواهرشوهرم اسمش دراومد 206ولی احمق گفته پول ندارم پشیمون شدم

2 Likes

امروز؟؟؟
خب شما ازش بخرید
میخوااام
نمیده ب من :joy::joy::joy::joy:

من از سایپا برنده شدم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.