شام خونه جاری دعوتیم

اقا من اونروز ناهار دعوت کرده بودم خاله و زندایی های شوهرم این تک دونه جاریمم دعوت کردم درست سر سفره اومد ینی سفره باز شده بود و داشتیم میخوردیم.
امروزم اون دعوت کرده شوهرم گفته سر شام نری لهت میکنم:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

الان اون فک میکنه من دارم عوض درمیارم البته شوهرمم یساله نمیره خونشون.امروز قراره بعد یسال بریم قهر بودن با جاری چون بی احترامی کرده بود.
البته من میرفتما شوهرم نمیرفت شوهرم میگفت تو برو بامن کاری نداشته باش ن اینک لگین شوهرتو پس زدی رفتی

4 Likes

من جای تو باشم زنگ‌میزنم میکم‌کمک نمیخوای ؟که خجالت بکشع

4 Likes

وا :neutral_face:
خب بنده خدا مگه میدونست شما سفره انداختین همون موقع اومد ! خب اتفاقی شد دیگه مگه چیه

2 Likes

جدا؟

نه عزیزم آدم ک ناهار میخواد بیاد یه ربع زودتر میاد ساعت۳بود اومد

1 Like

خب اون که نمیدونست ساعت چند نهار میخورین

اون بویی از خجالت نبرده چون هرکاری کردم عوض تشکر فک کرد وظیفمه

آره.بعضیا دوست دارن لحظه آخر مهمونی برسن،فک میکنن کلاسه
بعضیا هم حواسشون نیس ،خونسردن تا آماده بشن و راه بیفتن طول میکشه آخرسر هم دیر میرسن.
نمیدونم جاریت از کدوناس

4 Likes

چرا همش میخواین حال گیری کنین :joy::joy::joy:

1 Like

:zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face:عزیزم ناهارو مردم چ ساعتی میخورن؟بین ساعت ۱الی ۲…نهایت دونیم .

4 Likes

:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl:بد موقع گپ زد.الان تو مود حالگیری ام

1 Like

جاریم از اوناس ک تا سفره میخداد جمع شه میره دسشویی:zipper_mouth_face::rofl:

1 Like

آخه ترانه ،12 سفره باز نکردن که،تا سه منتظرش شدن

1 Like

واقعیت رو بگید نمخوام حق ب ناحق داده بشه

خب شما چرا 3 خوردین :joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Like

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Like

واستین از دسشویی ببیاد مگه چقدر طول می‌کشه.:grimacing::grimacing::grin:

1 Like

ما منتظر بودیم از ساعت ۲نیم سفره پهن شد نیومد مردم شرو کردن ب خوردن سوپ خورده شده بود ایشون تشریف فرما شدن.۲ ۳نفر مهمون نبود ک ۲۰نفر بود

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.