تخمک گذاری

(Mina) #1

سلام ببخشین من تخمک گزاریم هروزتست میکنم کمرنگ وبه زوردیده میشه امروزپنج روزتست میکنم همشون یکی هس به زوردیده میشه البته این تستها۷ماه پیش خریدم تویخچال بودش تواین ۷ماه…هم من روزام از۲۴تا۳۰متغیره…بهمن۲۲…اسفند۱۸…فروردین۱۳…اردیبهشت۱۲پریودامه

(حنا خجسته) #2

تنبلی تخمدان ندارید؟ داروی خاصی استفاده نمی کنید؟

(Mina) #3

والا نرفتم سونواخرین سونوم ۷ماه پیش بود

(حنا خجسته) #4

هر روز باید از کیت استفاده کنید تا دو خط پر رنگ نشون بده

(Mina) #5

والا امروزرفتم max14خریدم بازم همون کمرنگه

(حنا خجسته) #6

از ماشین حساب ها استفاده کنید:

:small_red_triangle: محاسبه طول دوره قاعدگی:
http://farzand.net/menstrual-cycle-length-calculator

:small_red_triangle: محاسبه تخمک‌گذاری (قاعدگی‌های منظم):
http://farzand.net/ovulation-calculator

:small_red_triangle: محاسبه زمان تخمک‌گذاری (قاعدگی‌های نامنظم):
http://farzand.net/ovulation-calculator-irregular-period

(Mina) #7

عزیزم امروز۱۸سیکلمه سینه هام یه جورایی درد داره هرازگاهی گرمم میشه تاامروزم ۴بارنزدیکی کردیم یکیش ۱۰سیکلم دومی۱۵و۱۸والا بهمن ماه۲۲پریودشدم اسفند۱۸… فروردین۱۳…اردیبهشتم۱۲