زمان استفاده از بی بی چک

(saragorjestani) #1

سلام من سیکلام 28تا 32روزست امروز 31سیکلم هست بنظرتون کی از بی بی چک استفاده کنم؟

(حنا خجسته) #2

طبق یک قاعده کلی نزدیک ترین زمان برای انجام آزمایش خون سه روز قبل از موعد قاعدگی و بهترین زمان برای انجام آن پس از موعد قاعدگیست (در صورت تاخیر در قاعدگی)
برای بی بی چک باید یک هفته تا ده روز از موعد قاعدگی بگذرد. البته که در برخی خانم ها بی بی چک حتی یکی دو روز قبل از موعد قاعدگی ممکن است مثبت شود اما این اتفاق در مورد همه صدق نمیکند. به علاوه پاسخ منفی بی بی چک خطای زیادی دارد پس در صورت شک به بارداری انجام آزمایش خون ارجح تر است.

(Solmaz) #3

بی بی چک یک هفته بعد از گذشت زمان پریود همیشگیتون جواب میده