دعاهای سریع الاثر برای مشتری و مغازه

بچه هااگه تجربه داریدازبرکت ودعابرای مغازه ومشتری بیاین اینجا

صبح به صبح اسفند دود کن ایت الکرسی بخون

1 Like

عزیزم تجربه داری ازاین کار

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.