درد های ماه هفتم

(Elena) #1

از ماه هفتم دردای خیلی خفیف مثل پریود دارم و ترشحم کمی زیاد تر شده تقریبا ابکی و کمی ب رنگ سفید.این طبیعیه یا ن؟

(ارغوان) #2

سلام …من این اواخر زایمان خیلی ترشحاتم زیاد شده بود…ینی هرچی به اخر میرسید بیشتربود بنظرمن طبیعیه برای درد هم ماه درد داریم…امااگه انقباض شکمی تون زیاد بود به دکترمراجعه کنین حتماوگرنه دردخفیف مثل پریودی طبیعیه من ازاول کمرددردبودم اماتوماه هفت تنگی نفس وکمردردم بیشترشد…انشااالله که بسلامتی زایمان کنین

(Elena) #3

خیلی ممنون عزیزم

(ارغوان) #4

خواهش میکنم
سلامت باشین