مامانای آبان(۵)

سلام مامانهای عزیز آبانی.
گروه پنجم هم راه افتاد😍

1 Like

سلاام

1 Like

سلام عشقکم😍

1 Like

@u638669

1 Like

این زهرا رو هر جا میریم باید اد کنیم وگرنه گم میشه🤣

2 Likes

تگش نکن غزل.عضوه خودش نوتیف میگیره میاد

1 Like

سلام پایدارباشید با گپای مثبت

2 Likes

الآن عضوه دیگه نیازی به تگ نیست

1 Like

چی میشه؟

1 Like

اعلان میگیره.

1 Like

اخه گم میکنه خخخخخ بلد نیست زیاد

1 Like

:crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

از صبح بیدار شدم بی حسم رفتم دکترم نبود :roll_eyes:

2 Likes

چرااا؟
کجاست پس دکتر؟

1 Like

منکه ۵.۳۰ صبح خون دماغ شدم عین فلکه آب

2 Likes

تو بهداشت بود ساعت ۱۰ رفتم گ۴ت بخاطر کرونا نمیاد دیگه

1 Like

تو رو خدا برو دکتر توووو

1 Like

میرم بعدازظهر میاد دکتر

1 Like

پس حالا میخوای چیکار کنی؟

1 Like

نمی دونم بخدا باورت میشه هنوز هیچ ویتامینی هم نخوردم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.