فال هر کی دوست داره بیاد

بچه ها دوست دارین فال بگیرم

7 Likes

يكي بزن ببينم چي ميشع :rofl:

1 Like

نیتت اسمت

1 Like

نيت كردم :relieved:

1 Like

من من :disappointed:

2 Likes

ماری یکی دیگ واسم بگیر لطفا :sob:

2 Likes

نیتت بگو راجب چیع باید بگی اسمتم بگو

2 Likes

اسم ونیت

1 Like

اره حتما

1 Like

خاطره
کردم نیت :pray:

1 Like

یعنی خونه خریدن

1 Like

فداتشم مرسی

1 Like

1 Like

يعني چه :rofl:

برات اسباب کشی امد

2 Likes

منم میخوام

برامنم بگیر داااااا

ااااره.من

من من

1 Like

يني كي ميرم :face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.