بچه هاطول سرویسکسم شده ۱۴ برام دعاکنید۷ ماهمه

سلام فاطیم رفتم دکترگفت طول سرویکست شده۱۴چطورتاالان نیومده:cry::cry::cry::sob::sob:برام دعا کنید سی هفته و ۳ روزمه

استراحت داشتی؟؟
چطو انقد اومده پایین؟؟ان شاالله سالم وسلامت بغلش بگیری استرس سمه عزیزم

خیالت راحت میمونه عزیزم ولی تنها راهش اینه استراحت مطلق کنی یعنی حتی واسه دسشوییم پانشو تااونجا که میتونی لگن بزار

اسخراحت مطلقم

:sob::sob::sob:میرم دستشوی فرنگی خونه مامانمینام استراحت مطلقققم

ی هفته پیش دادم ۲۰ سانت بود الان شده ۱۴

بچه هاکسی تجربه داشته طول سرویکسش کوتاه باشه

نترس عزیزم ولی کاش لگن بزاری یا حداقل در روز چند بار لگن بزار چند بار برو دسشویی

1 Like

دکتر چی بهت گفت؟

1 Like

۱۴ :flushed:
درد داری؟ چطور بستری نکردن :thinking:

1 Like

سونو واژینال بود یا شکمی

1 Like

صونگرافی بود ننیدونم منطورت چیه

ن زیادبم قرص دادن

فرداج شو نشون دکی میدم ولی خودصونگرافیه متهصص بودگفت تعجب میکنم تاالان نیومده فقط استراحت تکون بخدری کلش زده بیرون دیکه:expressionless::expressionless::expressionless:

منم امشب خیلی درد مثانه و کمر دارم البته من ۳۵ هفته ام با قرص یکم اروم شده

پس عزیزدلم حتما حتما لگن بزار که حداقل تا ۳۴ برسی

ی هفته ۱۰ سانت اومده پاین هفته قبلی صونودادم

براتوهم بازه

فاطی برا ترشحات تر چی گفت

فردا ج شونشون دکی میدم اون عفونته صونو گفت کیسه ابت سالمه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.